Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Được thành lập ngày 25/3/2010 bởi các cổ đông sáng lập uy tín trong nhiều lĩnh vực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Macadamia Quốc tế ( gọi tắt là IDMA) là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư trong ngành Mắc ca.
 

TẦM NHÌN

Trở thành một  doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào ngành Mắc ca để xây dựng thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Phát triển mạnh các mô hình kinh tế bền vững với hộ nông dân, doanh nghiệp đối tác trong nước, các cấp quản lý chính quyền địa phương và đối tác nước ngoài.
 

SỨ MỆNH

“IDMA cam kết sẽ đầu tư xây dựng các mô hình liên kết kinh tế bền vững mang lại lợi ích cho xã hội nói chung và tất cả các bên nói riêng.
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi là nền tảng hoạt động và một tiêu chí quan trọng mà doanh nghiệp theo đuổi. Bởi vậy, IDMA hội tụ 3 giá trị cốt lõi quan trọng: LINH HOẠT, HIỆU QUẢ, UY TÍN

- LINH HOẠT trong các cơ hội đầu tư nhằm xây dựng liên minh kinh tế bền vững 

- HIỆU QUẢ: Đảm bảo tính hiệu quả trong các hạng mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận    

- UY TÍN: Lấy uy tín làm sức sống của doanh nghiệp, dùng trách nhiệm làm động lực cho sự phát triển  
 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Triết lý kinh doanh của IDMA là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Vì thế chúng tôi tâm niệm UY TÍN, SÁNG TẠO và HIỆU QUẢ  là người bạn đồng hành của IDMA.
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

IDMA đầu tư vào 5 lĩnh vực cơ bản sau:
1- Nghiên cứu và sản xuất các loại giống Mắc ca phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam tại các Vùng nguyên liệu

2- Xây dựng các dự án tạo vùng nguyên liệu tập trung tại Tây Bắc, Tây Nguyên Việt Nam và các vùng phù hợp trên thế giới

3- Xây dựng mạng lưới thu mua và sơ chế tại các vùng nguyên liệu trồng Mắc ca 

4- Xây dựng nhà máy chế biến các loại sản phẩm Mắc ca đa dạng

5- Xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca cho thị trường trong nước và quốc tế
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

IDMA quyết tâm trở thành một công ty đầu tư  hàng đầu vào Mắc ca có tầm cỡ quốc tế. Công ty không ngừng tăng về quy mô vốn đầu tư, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của IDMA:

- Tạo dựng thương hiệu đầu tư hàng đầu trong ngành Mắc ca

- Đẩy mạnh phát triển thị trường Mắc ca tại Việt Nam và quốc tế

- Nghiên cứu và thiết lập các vùng nguyên liệu lớn ở Việt Nam và trên thế giới.

Theo đó, IDMA ưu tiên hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

Kế hoạch tài sản: Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từng dự án, từng giai đoạn, tối đa hóa lợi nhuận và tăng giá trị từ các dự án đầu tư. 

Quan hệ liên minh: Xây dựng một khối liên minh kinh tế uy tín, đoàn kết mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Nguồn lực con người: Xem con người là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp, IDMA luôn luôn đề cao việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự giỏi và các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm.  

Hệ thống tổ chức: Hoàn chỉnh mô hình doanh nghiệp, tăng cường quản lý và giám sát hoạt động các công ty liên kết. Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp.